Wykonanie usługi w zakresie oznakowania poziomego i pionowego dla osób z niepełnosprawnością w budynku A i B uczelni

UAP/ZO/8/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Budynek A i B

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz uslug

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig

opublikowano: 10-07-2023 o 13:45 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 18-07-2023 o 13:18 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 10-07-2023 przez Rektor UAP