Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

UAP/PN/1/2018

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spełnianiu-warunków-1

Załącznik-nr-2a-do-SIWZ-Oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-1

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Udostepnienie-zasobow-1

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Informacja-grupa-kapitalowa-1

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Zastrzezenie-informacji-1

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-robót

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-osób-1

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-Wzór-umowy

Załącznik-nr-8_4-do-SIWZ-Wzór-karty-zatwierdzenia-materiału-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Architektura-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-elektryczne-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-sanitarne-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-teletechniczne-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Konstrukcja-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-STWiORB-1

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Przedmiary-1

Odpowiedzi-31.07.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.08.2018

Odpowiedzi 10.08.2018

Modyfikacja SIWZ 10.08.2018

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-robót_po zmianach

Przedmiary pomocnicze ATH

Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ 24-08-2018

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Aktualizacja-rysunków

Informacja o unieważnieniu postępowania 04-09-2018

(ostatnia zmiana: Informacja o unieważnieniu postępowania 04-09-2018)

opublikowano: 19-07-2018 o 20:13 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 04-09-2018 o 14:53 przez