Opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym „Studium Wykonalności” wraz z załącznikami niespecjalistycznymi i wnioskiem o dofinansowanie projektu „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” konkurs III kultura

UAP/ZO/19/2018

Opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym „Studium Wykonalności” wraz z załącznikami niespecjalistycznymi i wnioskiem o dofinansowanie projektu „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” konkurs III kultura

Zapytanie-ofertowe

Załącznik-nr-1-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMÓWIENIA

Załącznik-nr-2-Formularz-oferty

Załącznik-nr-3-Wzór-umowy

Informacja o modyfikacji opz i zmianie terminu składania ofert 11-10-2018

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po modyfikacji 11-10-2018

Unieważnienie postępowania 12-10-2018

Ostatnia aktualizacja (Unieważnienie postępowania)

opublikowano: 08-10-2018 o 14:53 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 12-10-2018 o 11:44 przez Piotr Grzywacz