dr IGOR MIKODA

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr. Igora Mikody wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 23 kwietnia 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 13/2019/2020 o nadaniu dr. Igorowi Mikodzie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej
  3. Autoreferat w języku polskim
  4. Decyzja Senatu
  5. Recenzja – prof. J. Bałdyga
  6. Recenzja – dr hab. Z. Dudek
  7. Recenzja – prof. K. Józefowicz

opublikowano: 31-01-2020 o 16:19 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 31-01-2020 o 16:19 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 22-01-2020 przez Senat UAP