dr PAWEŁ FLIEGER

dr Paweł Flieger

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Pawła Fliegera wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 29 kwietnia 2019 r.

14 maja 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 21/2019/2020 o nadaniu dr. Pawłowi Fliegerowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej
  3. Autoreferat j. polski
  4. Decyzja Senatu
  5. Recenzja – prof. A. Banachowicz
  6. Recenzja – dr hab. R. Kochański
  7. Recenzja – dr hab. D. Vasina

opublikowano: 22-07-2020 o 20:47 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 22-07-2020 o 20:51 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 14-05-2020 przez Senat UAP