dr Jaśmina Wójcik-Wróblewska

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Jaśminy Wójcik-Wróblewskiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 21 lutego 2019 r. 10 grudnia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 2/2020/2021 o nadaniu dr Jaśminie Wójcik-Wróblewskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

  1. Wniosek                                                                  Wniosek dr J. Wójcik-Wróblewska
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej                              Decyzja
  3. Autoreferat j. polski                                              Autoreferat
  4. Decyzja Senatu                                                      Decyzja Senatu
  5. Recenzja                                                                  recenzja – prof. A. Bator
  6. Recenzja                                                                  recenzja – prof. G. Chojnacki
  7. Recenzja                                                                  recenzja – prof. S. Sobczak

opublikowano: 29-03-2021 o 9:40 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 29-03-2021 o 9:40 przez Artur Adamczak

wytworzono: 29-03-2021 przez SENAT UAP