dr Marek Firek

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Marka Firka wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30.04.2019 r. 30 czerwca 2021 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wydał Decyzję nr 35/2020/2021 o nadaniu dr. Markowi Firkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek                                                                    _Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej                                Skład Komisji Habilitacyjnej
  3. Autoreferat j. polski                                                Autoreferat
  4. Decyzja Senatu                                                        DECYZJA SENATU NR 35 2020 2021
  5. Recenzja                                                                    Recenzja prof. Ficner
  6. Recenzja                                                                    Recenzja prof. Jarnuszkiewicz
  7. Recenzja                                                                    Recenzja prof. J.Rudnicka

opublikowano: 09-07-2021 o 10:47 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 09-07-2021 o 10:47 przez Artur Adamczak

wytworzono: 09-07-2021 przez SENAT UAP