dr Jarosław JANAS

8/2021/2022

dr Jarosław JANAS

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki   sztuki piękne dr. Jarosława Janasa wszczęte przez Radę Doskonałości Naukowej w dniu 30.09.2020 r. 13 grudnia 2021 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wydał Decyzję nr 8/2021/2022 o nadaniu dr. Jarosławowi Janasowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

opublikowano: 31-12-2021 o 17:28 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 31-12-2021 o 17:28 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 13-12-2021 przez Senat UAP