mgr Magdalena Żołędź

Temat rozprawy doktorskiej: Rozmyta konstrukcja. Doświadczenie pojedynczego obrazu w kontekście postfotografii

Promotor: prof. dr hab. Piotr Kurka – Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu

Promotor pomocniczy: dr Michał Bugalski – Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu

Recenzent: prof. dr hab. Irena Nawrot-Trzcińska –  Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzent: prof. dr hab. Marek Domański – Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi

 

Magdalena Żołędź – Streszczenie PL

Magdalena Żołędź – Streszczenie EN – Summary

recenzja prof. Irena Nawrot-Trzcińska

recenzja prof. Marek Domański

opublikowano: 09-08-2022 o 15:31 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 09-08-2022 o 15:31 przez Artur Adamczak

wytworzono: 09-08-2022 przez Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia UAP dr. hab. Piotr Szwiec