„Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej w branży konstrukcyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach”, z wyłączeniem pozostałych opracowań branżowych opracowywanych przez Zamawiającego” UAP/ZO/10/2022