2-dniowe szkolenie dla dydaktyków, kadry zarządzającej i administracyjnej z tematyki ogólnej + symulacje + niepełnosprawności wzroku, słuchu, ruchowe, autyzm.

UAP/ZO/1/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig

opublikowano: 17-02-2023 o 14:03 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 06-03-2023 o 14:03 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 17-02-2023 przez Rektor UAP