mgr Joanna Muszyńska

Temat rozprawy doktorskiej: Zwrot ku naturze jako strategia konstruowania form przestrzennych. Badanie i transformacja cech prosa rózgowatego Panicum virgatum.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Hora

Recenzentka: dr hab. Bogumiła Jóźwicka, prof. ASP w Gdańsku

Recenzentka: prof. dr hab. Agata Danielak-Kujda, prof. ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu

Recenzent: prof. dr hab. Marek Błażucki, ASP im. J. Matejki w Krakowie

streszczenie pl_en mgr J. Muszyńska

recenzja dr hab. Bogumiła Jóźwicka.docx

recenzja prof. dr hab. Agata Danielak-Kujda

recenzja prof. dr hab. Marek Błażucki

opublikowano: 04-05-2023 o 11:03 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 04-05-2023 o 11:05 przez Artur Adamczak

wytworzono: 04-05-2023 przez dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP – Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia