dr MICHAŁ JAKUBOWICZ

dr MICHAŁ JAKUBOWICZ

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe dr. Michała Jakubowicza wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 28 lutego 2019 r.

27 lutego 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 19/2019/2020 o nadaniu dr. Michałowi Jakubowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej
  3. Autoreferat j. polski
  4. Decyzja Senatu
  5. Recenzja – prof. S. Fijałkowski
  6. Recenzja – prof. P. Wołyński
  7. Recenzja – dr hab. M. Braun

opublikowano: 17-03-2020 o 15:32 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 23-03-2020 o 13:14 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 27-02-2020 przez Senat UAP