dr Karolina Breguła

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Karoliny Breguły wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 22 lutego 2019 r. 30 września 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 29/2019/2020 o nadaniu dr Karolinie Bregule stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek  Karolina_Bregula_WNIOSEK_O_PRZEPROWADZENIE_POSTEPOWANIA
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej Decyzja CK
  3. Autoreferat j. polski Karolina_Bregula_AUTOREFERAT_j_polski
  4. Decyzja Senatu DECYZJA SENATU 29 2019 2020
  5. Recenzja recenzja – dr hab. E. Jabłońska
  6. Recenzja recenzja – dr hab. P. Bosacki
  7. Recenzja recenzja – prof. A. Tobis

opublikowano: 03-02-2021 o 11:58 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 03-02-2021 o 11:58 przez Artur Adamczak

wytworzono: 03-02-2021 przez SENAT UAP