Szkolenie podnoszące świadomość niepełnosprawności – 2-dniowe szkolenie online dla kadry dydaktycznej oraz kadry administracyjnej i zarządzającej z edukacji włączającej pn.: “Praca ze studentem z niepełnosprawnością”

UAP/ZO/15/2022

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Odpowiedzi dot. postępowania-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig

opublikowano: 24-11-2022 o 11:24 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 07-12-2022 o 11:39 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 24-11-2022 przez Rektor UAP