mgr Wojciech Mazur

Temat rozprawy doktorskiej: Plakat – komentarz rzeczywistości. Plakat jako komentarz społeczno-polityczny w dobie internetu.

 

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Skorwider

Recenzent: dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ w Katowicach

Recenzent: dr hab. Tomasz Broda, prof. ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Bogusławski – ASP w Gdańsku

 

mgr Wojciech Mazur streszczenie

recenzja dr hab. Stefan Lechwar

recenzja dr hab. Tomasz Broda, prof. ASP

recenzja prof. Tomasz Bogusławski

opublikowano: 02-03-2023 o 22:04 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 02-03-2023 o 22:04 przez Artur Adamczak

wytworzono: 02-03-2023 przez dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP – Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia