dr Mikołaj Stankowski

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr. Mikołaja Stankowskiego wszczęte przez Radę Doskonałości Naukowej w dniu 4 maja 2021 r.

WNIOSEK PRZEWODNI

Uchwała URNiJK – powołanie składu komisji

Recenzja – Jacek Siwczyński (1)

Recenzja – Maciej Świtała (1)

Recenzja – Mirosława Jarmołowicz (1)

Recenzja Mikolaj Stankowski Andreas Guskos (1)

decyzja 12 URNiJK 2022 2023 M. Stankowski

Autoreferat (1)

opublikowano: 06-03-2023 o 17:33 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 06-03-2023 o 17:35 przez Artur Adamczak

wytworzono: 06-03-2023 przez dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP – Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia