Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

UAP/PN/3/2018

Ogłoszenie-o-zamówieniu-UAP_PN_3_2018

SIWZ-UAP_PN_3_2018

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-2

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spełnianiu-warunków-3

Załącznik-nr-2a-do-SIWZ-Oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-3

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Udostepnienie-zasobow-3

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Informacja-grupa-kapitalowa-3

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Zastrzezenie-informacji-3

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-robót-1

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-osób-3

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-Wzór-umowy-1

Załącznik-nr-8_4-do-SIWZ-Wzór-karty-zatwierdzenia-materiału-2

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Architektura-1-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-elektryczne-1-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-sanitarne-1-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-teletechniczne-1-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Konstrukcja-1-1

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-STWiORB-1-1

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Przedmiary-2

Przedmiary-pomocnicze-ATH-1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18_09_2018

Modyfikacja SIWZ 18_09_2018

Odpowiedzi na pytania 24-09-2018

Odpowiedzi – 25.09.2018

Odpowiedzi – 28.09.2018

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Aktualizacja-rysunków180928

Modyfikacja SIWZ 2.10.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.10.2018

Odpowiedzi-na-pytania-05-10-2018

Odpowiedzi-na-pytania-05-10-2018-czesc-II

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Aktualizacja-rysunków181005-05-10-2018

Załącznik-nr-11-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inz181005_1

Załącznik-nr-11-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inz181005_2

Załącznik-nr-11-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inz181005_3

Załacznik-nr-9-do-SIWZ-UAP_PW_Ekspertyza-stanu-istniejącego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09.10.2018

Modyfikacja SIWZ 09.10.2018

Odpowiedzi – 15.10.2018

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Aktualizacja-rysunków 15.10.2018

Protokół z wizji lokalnej 16-10-2018

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Miejski Inż. Ruchu_pismo zatwierdzające projekt OR

Odpowiedzi – 16.10.2018

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Aktualizacja-dokumentacji 16-10-2018

Informacja z otwarcia ofert 19-10-2018

Informacja o unieważnieniu postępowania 29-10-2018

Ostatnia aktualizacja (Informacja o unieważnieniu postępowania  29-10-2018)

opublikowano: 06-09-2018 o 18:06 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 29-10-2018 o 14:31 przez Joanna Pakulska