Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

UAP/PN/10/2018

Ogłoszenie o zamówieniu 03-12-2018

Instrukcja dla wykonawców

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu

Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2 do wnioski – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do wniosku – Informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do wniosku – Zastrzezenie informacji

Załącznik nr 5 do wniosku – Udostepnienie zasobow

Załącznik nr 6 do wniosku – Wykaz robót

Załącznik nr 7 do wniosku – Wykaz osób

Odpowiedzi 13-12-2018

Informacja z otwarcia wniosków 17-12-2018

DOKUMENTACJA  POSTĘPOWANIA SKIEROWANA WYŁĄCZNIE DO WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wstępna SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferta wstępna

Załącznik nr 2 – zastrzeżenie

Załącznik nr 3 – Wykaz robót

Załącznik nr 4 – Wykaz osób

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Architektura

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Instalacje elektryczne

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Instalacje sanitarne

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Instalacje teletechniczne

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Konstrukcja

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – STWiORB

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inzynierska_1

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inzynierska_2

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inzynierska_3

Załącznik nr 7 Przedmiar robót do zamówienia

Załącznik nr 8 pomocniczy – Przedmiar robót w formacie ATH

 

Odpowiedzi do wstępnej SIWZ 01.03.2019

08-01 PW_KZ_04_K_08-0100-297

Pozwolenie konserwatorskie 2017

Pozwolenie na budowę 2015

Pozwolenie zamienne na budowę 2017

Załącznik pomocniczy – Architektura DWG

 

Odpowiedzi do wstępnej SIWZ 13.03.2019

 

Odpowiedzi do wstępnej SIWZ 15-03-2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z DOKUMENTACJĄ 14-05-2019

Zaproszenie do składania ofert 14-05-2019

SIWZ 14-05-2019

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – zastrzeżenie

Załącznik nr 3 – Wykaz-robót

Załącznik nr 4 – Wykaz-osób

Załącznik-nr-5-wzór-umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Architektura

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Instalacje elektryczne

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Instalacje sanitarne

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Instalacje teletechniczne

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Konstrukcja

Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – STWiORB

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inzynierska_1

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inzynierska_2

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inzynierska_3

Załącznik nr 7 Przedmiar robót do zamówienia

Załącznik nr 8 Przedmiar robót w formacie ATH

 

Odpowiedzi do SIWZ 20_05_2019

Odpowiedzi do SIWZ 20-05-2019 II

 

Odpowiedzi do SIWZ 21_05_2019

 

Informacja z otwarcia ofert 27-05-2019

 

Wniosek – przedłużenie terminu związania ofertą 17-06-2019

Oświadczenie – przedłużenie terminu związania ofertą

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 23-08-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23-09-2019

 

opublikowano: 03-12-2018 o 12:27 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 23-09-2019 o 11:45 przez Joanna Pakulska