Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu

UAP/PN/12/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ UAP PN 12 2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – grupa kapitałowa

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zbiorcze zestawienie kosztów

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

UAP_PN_12_2020_Zał. nr 8 do SIWZ_PFU

Załącznik nr 10 do SIWZ – decyzja lokalizacyjna

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opracowania pomocnicze

Załącznik nr 7 do Umowy – wzór oświadczenia podwykonawcy

Załącznik nr 8 do Umowy – wzór końcowego oświadczenia podwykonawcy

Załącznik nr 9 do Umowy – wzór karty materiałowej

Załącznik nr 10 do Umowy – wzór karty gwarancyjnej

 

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 1-sig

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 2-sig

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 3-sig

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 4-sig

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 5-sig

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 6_zmiana terminu-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12-03-2021

Modyfikacja treści SIWZ 11-05-2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11-05-2021

Modyfikacja_treści_SIWZ_28_06_21

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_28_06_21

Modyfikacja treści SWIZ 17_08_2021-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17_08_21

Modyfikacja treści SWIZ 22_09_2021-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22_09_2021

Modyfikacja treści SWIZ 20_10_2021-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20 _10_2021

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 7-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26_11_2021

Modyfikacja treści SWIZ 26_11_2021-sig

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 8-sig

Załącznik nr 8 do SIWZ – PFU_uzupelenienie

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opracowania pomocnicze_uzupelnienie_badania

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opracowania pomocnicze_uzupelnienie_ekspertyza_opis

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opracowania pomocnicze_uzupelnienie_ekspertyza_rysunki

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opracowania pomocnicze_uzupelnienie_geotechnika

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opracowania pomocnicze_uzupelnienie_Inwentaryzacja

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opracowania pomocnicze_uzupelnienie_rzuty_DWG

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 9-sig

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 10-sig

UAP_PN_12_2020_Zał. nr 9 do SIWZ_WWIOPP

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 11-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10_12_2021

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 12 -sig

UAP_PN_12_2020_SIWZ_po zmianach

Modyfikacja treści SIWZ 14.12.2021-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.12.2021

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 13-sig

Załącznik nr 8 do SIWZ – PFU_uzupelnienie_Oswiadczenie-sig

Załącznik nr 8 do SIWZ – PFU_uzupelnienie_przekrój

Załącznik nr 8 do SIWZ – PFU_uzupelnienie_zestawienie

Załącznik nr 8 do SIWZ – PFU_uzupelnienie_zestawienie

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opracowania pomocnicze_uzupelnienie_przekroj_DWG

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 14-sig

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty_po zmianach

Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy_po zmianach

Załącznik nr 8 do SIWZ – PFU_Opis_uzupelenienie_po zmianach

Załącznik nr 10 do Umowy – wzór karty gwarancyjnej_po zmianach

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opracowania pomocnicze_uzupelnienie_elewacja_DWG

Załącznik nr 11 do SIWZ – Opracowania pomocnicze_uzupelnienie_sieci

UAP_PN_12_2020_Odpowiedzi na pytania nr 15-sig

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20_12_2021

 

Informacja z otwarcia ofert 11_01_2022-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-sig

 

opublikowano: 30-12-2020 o 17:28 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 23-02-2022 o 13:13 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 30-12-2020 przez Rektor UAP