Author Archives for Piotr Grzywacz

dr RAFAŁ KOTWIS

31 stycznia, 2020 6:27 pm Published by Leave your thoughts

Tryb postępowania: habilitacja Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr. Rafała Kotwisa wszczęte przez Centralną... View Article


dr IGOR MIKODA

31 stycznia, 2020 4:19 pm Published by Leave your thoughts

Tryb postępowania: habilitacja Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr. Igora Mikody wszczęte przez Centralną... View Article


Opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym „Studium Wykonalności” wraz z załącznikami niespecjalistycznymi i wnioskiem o dofinansowanie projektu „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” konkurs III kultura

8 października, 2018 2:53 pm Published by Leave your thoughts

Opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym „Studium Wykonalności” wraz z załącznikami niespecjalistycznymi i wnioskiem o dofinansowanie projektu „Digitalizacja i udostępnienie zbiorów... View Article


Dostawa serwera i dysków twardych

21 września, 2018 2:56 pm Published by Leave your thoughts

Ogłoszenie-o-zamówieniu SIWZ-2 Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-1 Zalacznik-nr-1a-do-SIWZ-formularz-cenowy-1 Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-1 Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Informacja-grupa-kapitalowa-1 Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Zastrzezenie-1 Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-umowy Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-OPZ Informacja z otwarcia ofert 01.10.2018 Przedłużenie terminu związania ofertą 24.10.2018 Oświadczenie... View Article


System rejestracji obrazu

19 września, 2018 9:39 pm Published by Leave your thoughts

Ogłoszenie-o-zamówieniu-UAP_PN_4_2018 SIWZ-UAP_PN_4_2018 Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy Zalacznik-nr-1a-do-SIWZ-formularz-cenowy Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-Oswiadczenie Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-Informacja-grupa-kapitalowa Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-Zastrzezenie Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-umowy Zalacznik-nr-6-do-SIWZ-Opis-Przedmiotu-Zamówienia Informacja-o-unieważnieniu-postępowania-27-09-18 Ostatnia aktualizacja (Informacja o unieważnieniu postępowania 27 09 18)


Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

6 września, 2018 6:06 pm Published by Leave your thoughts

Ogłoszenie-o-zamówieniu-UAP_PN_3_2018 SIWZ-UAP_PN_3_2018 Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-2 Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spełnianiu-warunków-3 Załącznik-nr-2a-do-SIWZ-Oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-3 Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Udostepnienie-zasobow-3 Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Informacja-grupa-kapitalowa-3 Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Zastrzezenie-informacji-3 Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-robót-1 Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-osób-3 Załącznik-nr-8-do-SIWZ-Wzór-umowy-1 Załącznik-nr-8_4-do-SIWZ-Wzór-karty-zatwierdzenia-materiału-2 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Architektura-1-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-elektryczne-1-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-sanitarne-1-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-teletechniczne-1-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Konstrukcja-1-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-STWiORB-1-1 Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Przedmiary-2 Przedmiary-pomocnicze-ATH-1... View Article


Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

30 lipca, 2018 7:17 pm Published by Leave your thoughts

Ogłoszenie SIWZ Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-1 Załącznik-nr-2a-do-SIWZ-Oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-2 Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spełnianiu-warunków-2 Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Udostepnienie-zasobow-2 Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Informacja-grupa-kapitalowa-2 Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Zastrzezenie-informacji-2 Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-usług Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-osób-2 Załącznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-umowy Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Szczegolowy-OPZ Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Architektura-1 Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-elektryczne-1 Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-sanitarne-1 Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-teletechniczne-1 Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Konstrukcja-1 Załącznik-nr-11-do-SIWZ-zestawienie-wyposażenia Ogłoszenie o... View Article


Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

19 lipca, 2018 8:13 pm Published by Leave your thoughts

Ogłoszenie SIWZ Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spełnianiu-warunków-1 Załącznik-nr-2a-do-SIWZ-Oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-1 Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Udostepnienie-zasobow-1 Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Informacja-grupa-kapitalowa-1 Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Zastrzezenie-informacji-1 Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-robót Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-osób-1 Załącznik-nr-8-do-SIWZ-Wzór-umowy Załącznik-nr-8_4-do-SIWZ-Wzór-karty-zatwierdzenia-materiału-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Architektura-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-elektryczne-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-sanitarne-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-teletechniczne-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Konstrukcja-1 Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-STWiORB-1 Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Przedmiary-1 Odpowiedzi-31.07.2018... View Article