Author Archives for Joanna Pakulska

„Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia automatycznego systemu otwierającego istniejące drzwi przeciwpożarowe – 2 kpl.” w ramach projektu pn. „Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dostępny dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A039/21-00

22 czerwca, 2023 12:50 pm Published by Leave your thoughts

UAP/ZO/6/2023 UAP_ZO_6_2023 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej-sig UAP_ZO_6_2023_Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna UAP_ZO_6_2023_Załącznik nr 2 – Formularz oferty UAP_ZO_6_2023_Załącznik... View Article


„Zakup 6 urządzeń oraz zestawu szkła laboratoryjnego do laboratorium biotworzyw i nowych materiałów jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19”

20 czerwca, 2023 10:20 am Published by Leave your thoughts

Adres strony internetowej prowadzonego  postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e28d0aae-0903-11ee-9355-06954b8c6cb9 Identyfikator postępowania:  ocds-148610-e28d0aae-0903-11ee-9355-06954b8c6cb9    


„Wykonanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej w branży konstrukcyjnej dla zadania pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach”, z wyłączeniem pozostałych opracowań branżowych opracowywanych przez Zamawiającego” UAP/ZO/10/2022

20 września, 2022 2:21 pm Published by Leave your thoughts

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej-sig Załącznik nr 1 – Ekspertyza_Skoki_2022 Załącznik nr 1 – Inwentaryzacja Załącznik nr 1 – Koncepcja... View Article


Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń i zakup usługi przechowywania i odczytu danych oraz zakup usługi e-laboratorium, wraz z integracją, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu pn.Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz dostępny dla wszystkich”

29 czerwca, 2022 12:04 pm Published by Leave your thoughts

Ogłoszenie-sig Załącznik nr 1 – zgłoszenie ZARZADZENIE-NR-91-2021-2022 Informacja o zakończeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych-sig